Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Sumo Facility B.V. voor consumenten. Sumo Facility B.V.is de overkoepelende organisatie van de Japans Reastaurant SUMO ‘All you can eat’ Sushi & Grill keten en bezorgservice Sumo Take Away & Delivery. Het hoofdkantoor bevindt zich te Rotterdam. Sumo Facility B.V.is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 55436897, bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot delivery@restaurantsumo.com.

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Sumo Facility B.V. verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgfiliaal waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Relatie tot bezorgrestaurants en overige derden
Als u bij Sumo Take Away & Delivery bestelt geven we uw bestelling door aan het restaurant van uw keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. Sumo Take Away & Delivery is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een bezorgrestaurant met het restaurant in kwestie gesloten.

Online betalingen
Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Sumo Take Away & Delivery aan het aangesloten bezorgfiliaal overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien het restaurant niet (volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 14 werkdagen in beslag nemen.

Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Sumo Take Away & Delivery. U kunt zich hiervoor wenden tot delivery@restaurantsumo.com.

Klachtenafhandeling
Sumo Take Away & Delivery is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van bezorgfiliaal. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen bezorgfiliaal en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op delivery@restaurantsumo.com. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigingsemail (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Sumo Take Away & Delivery verstuurt nooit zogenaamde ''spam'' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door Sumo Take Away & Delivery dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (delivery@restaurantsumo.com).

Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

Cookies
Sumo Take Away & Delivery gebruikt een techniek genaamd ''Cookies'' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Sumo Take Away & Delivery gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ''onthouden'' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Sumo Take Away & Delivery. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel Sumo Take Away & Delivery er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Sumo Take Away & Delivery noch het filiaal waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op delivery@restaurantsumo.com. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Intellectueel eigendomsrecht
Sumo Take Away & Delivery is een geregisteerd handelsnaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Sumo Facility B.V. enig onderdeel van Sumo Take Away & Delivery te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven.

Aansprakelijkheid
Sumo Take Away & Delivery doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Sumo Take Away & Delivery accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

Sumo Facility B.V. alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht. © 2020-2022 Sumo Facility B.V. - Alle rechten voorbehouden.